Namen

Šaleški študentski klub nudi dijakom in študentom – ne le iz Velenje, temveč vsem, ki spadajo pod upravno enoto Velenje – možnost izobraževanja, zabave, rekreacije, kulturne in umetniške dogodke, socialne projekte, s katerimi priskoči na pomoč socialno ogroženim dijakom in študentom ter njihovim družinam …

Danes je sedež kluba v Velenju, a si vodstvo prizadeva za povezovanje vseh študentov v Šaleški dolini in tudi iz sosednjih mest. Šaleški študentski klub spada med večje klube v Sloveniji in je član Zveze Škis. Šteje več kot 1000 članov.

Začetki

Okoli leta 1952, ko je bil Šoštanj še središče Šaleške doline, je skupina enako mislečih študentov iz Šoštanja in Velenja odšla študirat v prestolnico. Ker so bile štipendije premajhne, da bi se zbirali v lokalih, so se srečevali po sobah v študentskem naselju. Premlevali in razglabljali so o vsem mogočem, med drugim tudi o razvijajoči se organizaciji študentske mladine v Sloveniji.

Sklenili so, da svoj klub poimenujejo Šaleški študentski klub (ŠŠK). Ime ni naključno, saj so se takrat še dijaki, kasneje pa že študentje iz Šoštanja in Velenja skupaj vozili v Celje v gimnazijo, na učiteljišče ali na ekonomsko srednjo šolo. Ker so se med seboj dobro razumeli, so se odločili, naj bo v imenu kluba beseda Šaleška dolina, ki vse povezuje.

Začeli so skromno, brez pretiravanj, bolj zaradi občutka pripadnosti in varnosti, da se ne bi izgubili v vrvežu univerzitetne Ljubljane.

60. – leta

Šestdeseta leta so Velenje zaznamovala s skokovitim napredkom velenjske občine, naraščanjem števila prebivalstva in posledično večjega števila otrok, mesto je dobilo gimnazijo. V klubu je prišlo do težav z zbiranjem študentov. Nekoliko starejšim študentom se je mudilo diplomirati, ŠŠK pa je postal pribežališče novih generacij. V Šoštanju so zaplesali na prvem Akademskem plesu. Šestdeseta se zaključijo s študentskimi demonstracijami v Ljubljani, na katerih so sodelovali tudi ŠŠK-jevci.

ŠŠK-jevci se bolj organizirajo in začnejo izvajati skupne projekte, pri tem jim ob strani stoji Zveza komunistov in SZDL. Velenje potrebuje strokovnjake, domače študente je treba zadržati v dolini. Pojavijo se prve kadrovske štipendije. ŠŠK odigra ključno vlogo med povezovanjem študentov in gospodarstvom ter politiko v dolini.

Več info o Šaleškem študentskem klubu je na voljo na tej povezavi.

1000+

članov ŠŠK-ja

1957 .

letnik

45 .

členov statuta

65

generacij uporne mladine